Špoljarec d.o.o.

Slavonska pilana od 1991. godine.

Proizvodi

  • Naziv jednog proizvoda
  • Naziv drugog proizvoda
  • Naziv trećeg proizvoda
  • Naziv četvrtog proizvoda
  • Naziv petog proizvoda

Kontakti

Sjedište

Adresa
Josipa Runjanina 50
HR-32281 Ivankovo
Telefon
+385 32 38 11 55
Telefaks
+385 32 38 11 55
E-pošta
info@spoljarec.hr

Proizvodnja

Adresa
Josipa Runjanina 50
HR-32281 Ivankovo
Telefon
+385 32 38 11 55
Telefaks
+385 32 38 11 55

Pilana

Sirovine

Na kakvim sirovinama pilana temelji proizvodnju? Koje sirovine su redovito raspoložive, a koje se mogu nabaviti na zahtjev? Od koga se sirovina nabavlja?

Po čemu su sirovine prepoznatljive, po čemu se razlikuju od sličnih sirovina iz drugih krajeva?


Proizvodnja

Koliki je proizvodni kapacitet pilane? Koje su najveće isporuke do sada napravljene? Kolika je do sada bila kontinuiranost isporuke?

Kakvi su strojevi u pilani na raspolaganju? Kako je organizirana proizvodnja?


Zaposlenici

Koliko zaposlenih ima pilana? Koliko ih je od toga u proizvodnji? Tko je odgovorna osoba pilane?

Prednosti

Lokacija

Kakve se vrste šuma nalaze u blizini pilane? Koliko je pilana udaljena od autoceste, željezničkog čvorišta, riječne luke?

Reference

Popis dosadašnjih poslova pilane. Što se je proizvodilo, za koga, tko je bio krajnji korisnik proizvoda, kakva se je razina kvalitete očekivala?

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem 030008213. Temeljni kapital od 19.800 kn je uplaćen u cjelosti. Društvo zastupa Vladimir Špoljarec.

Račun društva je 000000-000000000 pri XY banci, Adresa b.b.